Piękni i Młodzi - Na serca dnie

teledysk

Zadanie: pokazać moment rozstrzelania człowieka w taki sposób aby było to nie brutalne i pasołao do otoczenia.
My nie damy rady ?
4:30, Pan bryzga "piórami".