Żyła - Symulacja

animacja

Ujęcie z projektu dot. środka udrażniającego żyły.