Vein - Simulation

animation

(PL) Ujęcie z projektu dot. środka udrażniającego żyły.